Nakoa Rios celebrates with Justin White after a Keller score.
Nakoa Rios celebrates with Justin White after a Keller score. Randy Sachs
Nakoa Rios celebrates with Justin White after a Keller score. Randy Sachs