Jamie Benn, right, celebrated his 41st goal of the season Saturday with John Klingberg. Benn is second in the NHL with 88 points.
Jamie Benn, right, celebrated his 41st goal of the season Saturday with John Klingberg. Benn is second in the NHL with 88 points. Danny Moloshok AP
Jamie Benn, right, celebrated his 41st goal of the season Saturday with John Klingberg. Benn is second in the NHL with 88 points. Danny Moloshok AP