Gov. Greg Abbott speaks during the graduation ceremony Saturday night at the University of North Texas.
Gov. Greg Abbott speaks during the graduation ceremony Saturday night at the University of North Texas. Joyce Marshall Star-Telegram
Gov. Greg Abbott speaks during the graduation ceremony Saturday night at the University of North Texas. Joyce Marshall Star-Telegram