Katrina Pierson
Katrina Pierson Courtesy
Katrina Pierson Courtesy

Newsmaker: Katrina Pierson’s journey from the Tea Party to the White House

December 21, 2016 04:29 PM