Gas prices tumble to $2.75 in Texas

November 06, 2014 04:23 PM