Dog Splash Day is Saturday at Bedford Splash.
Dog Splash Day is Saturday at Bedford Splash. Courtesy photo
Dog Splash Day is Saturday at Bedford Splash. Courtesy photo